فرصت های شغلی در پوشاک الغدیر

مركز تجاري پوشاك الغدير براي تكميل كادر پرسنل خود اقدام به جذب نيرو كرده است . اين سازمان كارگروهي ،مشتري مداري ،اشتياق براي تعالي ،عزت نفس افراد، صداقت و دلسوزي مديران و احترام متقابل را در محيطي امن و پويا سر لوحه كار خود قرار داده است.

   شرايط پيوستن به  

  پوشاك الغدير   

شما عزيزان در ابتدا فرم زير را تكميل كرده و براي ما ارسال نماييد پس از بررسي فرم از طرف مركز تجاري پوشاك الغدير با شما تماس گرفته مي شود و پس از مصاحبه در نهايت شما عضوي از مجموعه پوشاك الغدير ميشويد.